Jak probíhá sezení u psychologa

Na prvním setkání se můžeme domluvit osobně, telefonicky nebo emailem. Pokud telefon nezvedám, zavolejte, prosím, později. Když vedu konzultaci s klienty, mám vypnuté vyzvánění.

Nejdříve si promluvíme o tom, co Vás ke mně přivádí a co ode mne očekáváte. I když jsem pro Vás cizí osobou, nemusíte se bát oslovit mě ani s tím nejcitlivějším problémem. To, co mi budete chtít říci, záleží jen na Vás. Pokud nechcete, nemusíte mi sdělit ani Vaše jméno. Samozřejmostí je moje naprostá mlčenlivost o probíraných tématech. Vztah mezi mnou a Vámi je vždy založen na respektu k Vaší osobnosti, na empatii a důvěře.

Při konzultaci se spolu zaměříme na to, co Vás trápí. Pomohu Vám, abyste si uvědomili a dokázali pojmenovat emoce, které cítíte. Zaměříme se na Vaše potřeby, které si přejete naplnit. Pomohu Vám lépe porozumět Vaší situaci a nalézt možné cesty jejího řešení. Ráda budu Vaším průvodcem a pomohu Vám lépe porozumět tomu, co se s Vámi děje.

Společně potom budeme hledat zdroje a možnosti, které se ve Vás nacházejí, abyste je dokázali využít ke zvládání životních klopýtnutí a těžkostí. Pomohu Vám, aby Vám Vaše trápení nepřerostla přes hlavu, abyste zase měli pocit, že máte život ve svých rukou a aby byl Váš budoucí život lepším, než byl dříve… i když tomu v tuto chvíli třeba nemůžete uvěřit.