Zaměstnání

 

Zaměstnání:

a) hlavní pracovní činnost

2005 – 2006: CC Systems a.s.; psychologická diagnostika, psychologické poradenství, lektorka kurzů psychosociálních dovedností a motivačních kurzů. Od září 2005 do února 2006 vedoucí Centra bilanční diagnostiky

2006 - 2016: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.; dopravní psycholožka, výzkumná pracovnice (zodpovědná řešitelka tuzenských i mezinárodních projektů v oblasti lidského faktoru v dopravě a dopravní bezpečnosti)

2016 (7 měs.): Ústav prevence a léčby závislostí A kluby, z. ú.; psycholožka.

2017 - : soukromá Pedagogicko - psychologická poradna; psycholožka.


 b) vedlejší pracovní činnost (výběr z aktivit)

2006 - 2014: AZ Smart, s.r.o.; lektorka (společenské vědy)

2006 - : Univerzita Palackého v Olomouci;  výzkumná a lektorská činnost

2008 – 2010:  Mateřské centrum Ivanovický rarášek, o.s.; lektorka psychologie

2008 - : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů; lektorka a garantka předmětu dopravní psychologie, lektorka kurzů komunikace, motivace, asertivity, seberozvoje a sebepoznání, psychosociálního tréninku, zvládání agresivních klientů, zvládání konfliktů, prenatální a perinatální těhotenská ztráta apod.

1012 - : Computer Agency, o.p.s.; lektorka soft-skills (komunikace, asertivita, psychodiagnostika pro manažery, řešení konfliktů, výběr a vedení zaměstnanců, sebemotivace a motivace podřízených apod.

2014 - : Kiss vzdělávání; lektorka (manažerské kurzy a kurzy soft-skills, psychologické kurzy pro pracovníky specifických pozicí – např. revizory a řidiče autobusů Dopravního podniku v Ostravě, stavby vedoucí, personalisty, pečovatelky), psychologické poradenství účastníkům kurzů

2019: Skupinová psychoterapie pro pacienty s poruchami spánku