Vzdělání

Vzdělání:

1999 – 2001:   VOŠ sociální v Ostravě, obor sociální práce, dokončeno na VOŠ Caritas

2001 – 2006:   FF UP Olomouc, obor psychologie (Mgr.)

2002 – 2004:   VOŠ Caritas v Olomouci, obor sociální a charitní činnost (DiS.)

2002 – 2005:   CMTF UP Olomouc, obor sociální politika a sociální práce (Bc.)

2008 – 2011:   Doktorandské studium psychologie, FF UPOL (Ph.D.)


Kurzy:

2006 - 2008: FF UPOL, postgraduální kurz Dopravní psychologie

2015:            Kurz transakční analýzy, TA 101

2015 - :         Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii