Publikační činnost

Výběr z publikační činnosti

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Agresivita za volantem. In ŠUCHA, Matúš et al. FF UPOL. Agresivita na cestách. 2009. vyd. Olomouc: FF UPOL, 2009, 89 - 97. ISBN 978-80-244-2375-3.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Nesoustředěný řidič – potenciální vrah. Fleet firemní automobily, 2009, roč. 5, č. 2, s. 32 – 36. ISSN 1214-861X.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Základy dopravní psychologie nejen pro profesionální řidiče. Brno: NCONZO, 2010. ISBN 978-80-7013-517-4.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Za volantem s depresí. Fleet firemní automobily, 2010, roč. 6, č. 1, s. 56 – 58. ISSN 1214-861X.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Důvěruj, ale prověřuj. Věrohodnost svědka dopravní nehody. Fleet firemní automobily, 2011, roč. 7, č. 5, s. 49 – 51. ISSN 1214-861X.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Psychologické zvláštnosti mladých řidičů. Policista, 2011, roč. 17, č. 5, příloha s. 6 – 11. ISSN 1211-7943.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Důvěruj, ale prověřuj. Vidím to tak nějak černě... Syndrom vyhoření u profesionálních řidičů. Fleet firemní automobily, 2013, roč. 9, č. 1, s. 46 – 47. ISSN 1214-861X.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Nervy na pochodu. Jak přežít v kolonách. Fleet firemní automobily, 2013, roč. 9, č. 24 s. 34 – 37. ISSN 1214-861X.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Říkali mi Sluníčko...; Jakoubkovi. In LEBDUŠKOVÁ, Lucie. Čekala jsem miminko, ale...: Příběhy o ztrátě dítěte v těhotenství. Praha: Toplil, 2014, 24 - 30. ISBN 978-80-905261-1-2.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Agresivita vůči zdravotnickému personálu. Zdravotnictví a medicína: Sestra. 2014, roč. 2014, č. 14, 20 - 21.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Pozor, jedu! Soudobé nešvary řidičů. Fleet firemní automobily, 2014, roč. 10, č. 1, s. 40 – 43. ISSN 1214-861X.

HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Risk za volantem. Jev jménem Sensation Seeking. Fleet firemní automobily, 2015, roč. 11, č. 2, s. 38 – 39. ISSN 1214-861X.