Doprovázené poutě

Doprovázené poutě

Motto

Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit (Cicero).

 

Doprovázené putování

Lidé se ode dávna vydávali na přírody, když potřebovali dojít k důležitému životnímu rozhodnutí. V přírodě hledali odstup a inspiraci. Dnes se k této metodě postupně vracíme a uvědomujeme si, o kolik více nám takové putování může dát ve srovnání s běžným poradenstvím praktikovaným v poradně.

Při putování se vzdalujeme našemu běžnému prostředí, vzdáváme se stereotypních vzorců chování, které obvykle používáme, a to nám umožňuje získat potřebný nadhled na životní situaci, ve které se momentálně nacházíme.

Při putování máme více prostoru lépe poznat a pochopit sami sebe a uvidět to, co se nám v životě děje, z nového, nevšedního úhlu. Během pouti se můžeme lépe vyznat v našich vlastnostech, reakcích, schopnostech a dovednostech. Můžeme si vzpomenout na dávno zapomenuté události, projevit dlouho potlačované emoce. Můžeme snáze najít svou životní cestu nebo sílu k odpuštění sobě nebo jinému, kdo nám bolestivě ublížil.

Doprovázená pouť je v podstatě společnou cestou do přírody. Může trvat několik hodin, den či několik dní. Nejčastěji se jedná o jednodenní až třídenní putování. Poutě se zpravidla účastní průvodce (psycholog) a jeho klient, případně malá skupina klientů, kteří se dobře znají a přejí si cestu absolvovat společně.

Doprovázenou pouť může absolvovat takřka kdokoli, trasu lze snadno uzpůsobit podle Vaší kondice a očekávání. Putování však není psychoterapií v pravém slova smyslu, a tak není vhodné pro osoby trpící aktuálními vážnými psychickými problémy.

Role průvodce

Při doprovázených poutích vystupuji z roli typického psychologa a stávám se spíše inspirujícím průvodcem. Člověkem, který se stará o Vaše bezpečí a který Vám pomáhá uvědomit si, jak naše společná cesta souvisí s Vámi, s Vašimi problémy, Vašimi starostmi a Vaším životem vůbec. V roli průvodce  Vás budu při pouti upozorňovat na souvislosti toho, co vidíte a toho, co prožíváte. Pomohu Vám sdělit Váš životní příběh, hledat Vaši životní cestu a najít zdroje naplnění, radosti a energie ve Vašem životě. Putování otevírá putujícímu i jeho průvodci stále nové a nové možnosti, protože člověku umožňuje dostat se blíž k sobě samému a zapojit do vnímání třeba i intuici, kterou často v běžném životě nerozumně opomíjíme.

Moje role průvodce spočívá především v psychologickém doprovázení během poutě, ve sdílení prožitků a zážitků, v naslouchání a sledování inspirativních podnětů přírody okolo nás. Případně mohu zajistit celou pouť, včetně dopravy, ubytování a dalších nezbytných služeb.

Témata doprovázené poutě

Při putování se obvykle probírá jedno téma, které je pro Vás v danou chvíli klíčové. Téma si můžete určit sami nebo může vyplynout z rozhovoru před uskutečněním cesty. Častými tématy jsou: moje rodina a můj vztah k ní; moje životní poslání; můj pracovní život a co mi bere a co dává; moje sny a co jsem si již splnil; moje intuice a jak ji používám; moje energie a jak s ní hospodařím; moje hodnoty a jak je naplňuji a další.

Cena za doprovázenou pouť

Doprovázené poutě jsou tradičně honorované na základě modelu „dar za dar“.

Klient vždy platí náklady na dopravu, ubytování a stravu pro sebe a pro průvodce.

Můj honorář jakožto průvodce se pak skládá ze dvou částí: z ocenění mého času a z ocenění Vašeho pokroku. Ocenění mého času vychází z myšlenky, že si mě ceníte stejně jako sama sebe. A proto je tato cena rovna Vašemu hrubému dennímu výdělku. Druhá část honoráře pak představuje ocenění toho, co Vám pouť do Vašeho života přinesla. Pokud Vám doprovázené putování nic nepřineslo, neplatíte nic dalšího. Pokud Vás doprovázená pouť na Vaší životní cestě posunula, je na Vás samotných, abyste tento posun ohodnotili. Jakákoli odměna je dobře a já ji s díky přijmu.

 

Fáze doprovázené poutě

Nejdříve se spolu sejdeme a popovídáme si o tom, proč se na pouť chcete vydat, co od ní očekáváte, jaký je Váš osobní životní úkol apod.

Poté se společně dohodneme na místě, kam budeme putovat a domluvíme se na organizačních věcech.

Vyvrcholením příprav je samotná pouť, při které průvodce intuitivně vyhledává v přírodě symboly, které jsou odrazem klientova života. Veškeré informace, které se od Vás dozvím, považuji za důvěrné.

Posledním bodem je shrnutí poutě, nejdůležitějších momentů, objevů, naplněných a nenaplněných očekávání. Pokud si přejete dozvědět se o sobě více, můžeme se setkat na dalším putování nebo v konzultačních hodinách.