Teorie postraumatického rozvoje

Mnozí psychologové věří, že lidé, kteří prožijí těžké životní události, z nich mohou za určitých podmínek vyjít posíleni a celkově změněni k lepšímu. Životní krize tak může nakonec přinést něco pozitivního jak pro člověka, tak pro jeho další život.

Traumata, kterými člověk může vyrůst, mohou mít různou podobu. Mohou se týkat zdravotních problémů, rodinných obtíží, vrstevnických konfliktů, pracovních či studijních těžkostí, dopravních nehod, přírodních katastrof, trestných činů či válečných událostí.

Posttraumatický růst je cestou, na které Vás chci provázet. K posttraumatickému růstu totiž jen velmi namáhavě dojdete sami, bez pomoci. Pokud však prožitou krizí psychicky vyrostete, stanete se odpovědnějšími, citlivějšími, budete si více vážit každodenního života a drobných radostí. Snáze se přenesete přes běžné obtíže, nebudete se trápit maličkostmi. Srovnáte si své životní hodnoty. Naučíte se lépe komunikovat. Budete si více věřit, stanete se optimističtějšími, snáze realizujete změny, ke kterým se odhodláte. Lépe zakořeníte ve svém životě. Budete umět efektivněji nabídnout svou pomoc blízkým nebo o ni požádat, budete-li ji ještě někdy potřebovat.

Posttraumatický růst povede k tomu, že objevíte nové stránky své osobnosti a změníte vnímání sebe sama. Uvědomíte si, že se Vám otevírají nové možnosti, o nichž jste doposud neuvažovali. Stanete se vstřícnějšími, změníte vztahy k sobě i ke druhým lidem. Dokážete životu lépe porozumět, stanete se moudřejšími, budete žít svůj život v souladu se svými zásadami a hodnotami. U mnohých lidí dochází ke změnám v duchovní oblasti. Posttraumatický růst mohou prožít nejen dospělí, ale i děti.